Zasady użytkowania

Zwiedzamstadiony.pl udziela zgody użytkownikowi na przeglądanie oraz na korzystanie z zasobów serwisu pod warunkiem uwzględnienia wszystkich praw autorskich. Użytkownik może wykorzystywać elementy strony jedynie w celach osobistych, nie może ich powielać, udostępniać publicznie, ani w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać.

Materiały dostępne w serwisie są dostarczone w formie takiej, w jakiej są dostępne, ze wszystkimi swymi błędami i bez żadnych gwarancji, w tym gwarancji jakości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności własności intelektualnej. Zwiedzamstadiony.pl nie gwarantuje dokładności, aktualności ani kompletności tych materiałów oraz może bez uprzedniego powiadamiania dokonywać w nich zmian.

Zawartość serwisu podlega prawom autorskim i ochronie prawnej, a materiały i informacje na niej umieszczone zostały udostępnione do użytku publicznego z zastrzeżeniem, że serwis Zwiedzamstadiony.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z niniejszych stron lub polegania na ich zawartości.

Zwiedzamstadiony.pl może zawierać łącza internetowe do innych stron. Istnienie tych łączy nie oznacza, że redakcja bierze odpowiedzialność za zawartość tychże stron internetowych. Nasz serwis nie kontroluje zawartości tych stron, a użytkownik łączy się z nimi na własną odpowiedzialność.

Zamieszczanie na innych witrynach odnośników do naszego serwisu nie wymaga pozwolenia.

Zwiedzamstadiony.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych warunkach w dowolnym czasie i bez powiadomienia, dlatego należy okresowo odwiedzać tę stronę w celu sprawdzenia aktualnych zapisów na niej zawartych.